Tijdens mijn boodschappenronde op het Osdorpplein in Amsterdam viel mijn oog op een agent die onder haar dienstpet een hijab (hoofddoek) droeg. Ik zag de heisa eromheen, maakte wat foto’s en liep door. Toch kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ik moest haar even spreken en liep terug. Terwijl wij in gesprek waren, werden er van alle kanten foto’s gemaakt. De foto bovenaan deze pagina postte ik op Twitter. Zoals verwacht, ontplofte mijn mentions. Wat hebben mensen toch tegen een hoofddoek bij de politie?

Politie Amsterdam wilt hoofddoekjes bij uniform toestaan

Even terug naar het begin van alle ophef: Korpschef Pieter-Jaap Aalberg gaf in een interview met het AD aan dat hij overweegt om het dragen van een hoofddoek toe te staan. Dit wil hij doen om meer agenten met een migratieachtergrond te werven. En dat is weer ten behoeve van de diversiteit onder Amsterdamse politieagenten.

“De politie heeft goede contacten nodig met de hele samenleving. Agenten moeten daarom ook uit allerlei minderheidsgroepen komen. En het is wenselijk dat de bevolking de politie vertrouwt. Daarvoor moet iedereen zich kunnen herkennen in de politie.”

52% van de Amsterdammers heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Momenteel is dat bij de politie 18 procent. Niet echt een afspiegeling van de samenleving dus.

Wijkagent Osdorp draagt hoofddoek als sociaal experiment

De tweet die ik postte, werd 5.660 x bekeken en had iets minder dan 3000 interacties. Ik werd voor alles en nog wat uitgemaakt. Zou niet goed bij mijn hoofd zijn, omdat ik haar een superstoere agent met een tof idee noemde. Ik had negatieve reacties verwacht, maar was verbaasd om online geen enkele positieve reacties te ontdekken. Dat terwijl op het Osdorpplein de agente als ware held ontvangen werd. Iedereen wilde met haar op de foto en vertelde hoe mooi ze het vonden om te zien.

Ik vroeg haar naar haar motivatie en zij vertelde mij dat het een sociaal experiment was. Men kan online speculeren, maar hoe zijn de reacties in real life? Zij wilde dat ervaren en terugbrengen naar de politie. Voordat ik het kon vragen, vroeg iemand naast mij waarom ze niet in Amstelveen was gaan staan. Alledrie verwachten we dat de reacties daar anders zouden zijn. “En ik begin liever met het positieve.”

Waarom zijn mensen tegen hoofddoeken bij de politie?

Het politieuniform dat agenten nu dragen, geeft de schijn van neutraliteit. Ik gebruik hier bewust het woord de schijn, want uit alle berichten over etnische profilering, maak ik op dat agenten niet neutraal zijn. Vooral witte agenten houden mensen met een kleur eerder aan. Toch ga ik er niet van uit dat een witte agent per definitie niet neutraal is, of op zijn minst de situatie niet neutraal kan beoordelen.

Ik begrijp dat het vergelijking van een hoofddoek met huidskleur net als appels en peren lijkt, maar waar ik op doel is dat het voor beiden niet iets wat zij naast zich kunnen neerleggen. De een kan dat letterlijk niet, want je huidskleur doe je niet af. De ander heeft het gevoel dat niet te kunnen, want het hoort bij hun manier van geloven.

Het is nog te vroeg voor agenten met een hoofddoek

Dus, wat nu? De agent gaf zelf al aan dat het een individuele actie betreft. Als het aan Twitter lag, werd ze op staande voet ontslagen. Alhoewel de politie direct afstand deed van de actie,  krijgt ze geen straf. Hoofdcommissaris Erik Akerboom geeft aan dat een hoofddoek bij de politie voorlopig van de baan is.

Zelf vind ik het een beter idee om het gebrek aan neutraliteit van agenten aan te pakken, in plaats van je bezig te houden met het in stand houden van de schijn van neutraliteit. Andere Westerse landen gingen ons voor. Laten wij hen volgen.

Een politieagent met een hoofddoek? Ik zeg doen! Wat zeg jij?

2 Comments

 1. daan van alten 18 november 2017 at 14:18 - Reply

  In het tv-programma ‘De tafel van Tijs’ schonk een groepje mensen aandacht aan ‘agent in uniform wil hoofddoek dragen’. De meeste deelnemers konden zich vinden in die combinatie: zo iemand moet ook in haar werk haar geloof kunnen uiten – er is immers vrijheid van godsdienst in ons land; ze wil haar werk doen zoals ze is. Een agent is toch een mens, geen robot? Ook zou een agent met hoofddoek meisjes uit meer diverse culturen kunnen aanzetten om bij de politie te gaan, die toch graag een bredere vertegenwoordiging zou willen zien van de samenleving. Ja, waarom zou een agent geen hoofddoek mogen dragen?

  Dan stel ik me voor dat ik in een park wandel, hand in hand met m’n vriend, en we worden geramd door een groepje jonge gasten. Ik ga naar het politiebureau om aangifte te doen en daar zit die agent met hoofddoek. Meteen bedenk ik dat zij, haar religie homoseksualiteit veroordeelt. Hun god verbiedt het. Kan ik bij zo iemand mijn verhaal kwijt?
  Het zou je ook kunnen overkomen in een fundamenteel christelijk deel van de VS als de ambtenaar duidelijke tekenen draagt van haar lidmaatschap van zo’n orthodoxe kerk. Op haar revers prijkt bijvoorbeeld een Pro-Life speldje. Wil een vrouw daar haar verhaal doen over verkrachting binnen het huwelijk?
  Of anders: hoe zou dat zijn als een agent met hoofddoek een burger met hoofddoek moet corrigeren: “Mevrouw, u rijdt door rood licht, ik moet u bekeuren.” De twee dames herkennen bij elkaar duidelijk eenzelfde achtergrond. Zijn zij in staat om de rechte verhouding tussen burger en agent te handhaven? Dat lijkt mij niet gemakkelijk.
  Wat is dat eigenlijk: de verhouding burger en agent? Ik wil van een agent niet weten wat hij of zij privé gelooft. Ik wil vertrouwen op zijn of haar neutrale houding, zij vertegenwoordigt en handhaaft de wet, meer niet. Een uniform is niet voor niets uitgevonden. Het doet er niet toe welke persoon daarin zit. De privé-ideeën van de agent mogen geen invloed hebben op het oordeel van de agent, die als ambtenaar in functie doet wat hij/zij behoort te doen: de wetten van onze democratie handhaven. Ik wens ook geen agent met een AJAX-sjaal om de nek. Een joodse rechter mag geen keppeltje op zijn hoofd zetten tijdens de rechtspraak. Onze rechters, advocaten, politieagenten en meer hebben ooit gezworen dat ze zonder aanziens des persoons de wet zullen eerbiedigen en handhaven. Ook andere beroepen kunnen zo hun beperkingen hebben: een gelovige arts moet de patiënt niet bestoken met de wil van god.

  Wordt de agent of de rechter dan belemmerd in zijn of haar geloof? Is verbieden van de combinatie hoofddoek-uniform een aantasting van de godsdienstvrijheid? Elke overheidsdienaar heeft uiteraard een privéleven en mag geloven of niet geloven wat hij/zij wil, net als elke andere burger. Maar iemand in uniform is bekleed met een zeker gezag. Dat schept verplichtingen aan beide kanten. De burger erkent dat gezag en de gezagsdrager vertegenwoordigt onze democratische wetten. Deze vorm van duidelijkheid moet niet verstoord worden doordat de ambtenaar in functie gaat tonen van welke club of partij of kerk hij/zij is. De vrijheid van godsdienst wordt hier niet wezenlijk aangetast.
  De delicate verhouding tussen burgers en ambtsdragers mag niet in gevaar gebracht worden. Een ambtenaar in functie is in die zin minder vrij dan een gewoon burger.

 2. Max 1 maart 2018 at 15:51 - Reply

  De islamitische hoofddoek is ook het symbool voor een akelige ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!

Leave A Comment