Over mijn leven

Studeren op de maandagochtend

Maandagochtend. In plaats van 11.45 u beginnen de studenten van de Hogeschool Inholland, op de laatste maandag alvorens de tentamens beginnen, 8.30 u.

Maandagochtend, presentaties die per duo zijn voorbereid. Grondige analyse over mediagebruik. “Zijn er nog vragen?” Natuurlijk niet; het is maandagochtend.

Student presenteert, docent stelt vragen. De volgende student presenteert, dezelfde docent stelt vragen. Zo gaat dat op de maandagochtend.

“Jongens, zullen we even vijf minuten pauze houden?” I thought he’d never ask. Wel opmerkelijk dat Annef er nog niet om gevraagd heeft. Dat doet ze namelijk elke les, want ze werkt oh zo hard dat een pauze echt nodig is (!)

Lees verder…